Küsimuste tüübid

Eduka küsitluse koostamise alustalaks on igale küsimusele sobiva tüübi valimine. Alustada tuleks küsitluse eesmärgist ja sellest, millist informatsiooni soovitakse koguda. Kui need aspektid on läbimõeldud, on küsimuse õige tüübi valik juba tunduvalt lihtsam ülesanne.

Surveeris on küsitluste koostamiseks valida 16 küsimuste tüübi vahel, mis on jaotatud viide gruppi:

  1. Valikvastustega küsimused
  2. Avatud küsimused
  3. Maatriksküsimused
  4. Skaalaküsimused
  5. Eriküsimused