Valikvastustega küsimused

Valikvastustega küsimused on vaikimisi suletud ehk kinnised küsimused, mis võimaldavad vastajatel valida ette antud vastusevariantide seast ühe või mitu vastust.

Iga vastusevariandi puhul on võimalik sisse lülitada seadistus Küsi põhjendust, mis võimaldab lisada poolavatud küsimuse (lahtine + kinnine).

Üks vastus (valikvastustega küsimus)

Kõige levinum küsimuse tüüp on ühe vastusega valikvastustega küsimus, mis laseb vastajal valida etteantud vastusevariantidest vaid ühe vastuse. Neid vastusevariante kuvatakse ringikujuliste nuppudega (mis indikeerivad, et valida saab ainult ühe vastuse). See tüüp sobib hästi struktureeritud andmete kogumiseks ja graafikul tulemuste kuvamiseks.

Ühe vastusega valikvastustega küsimuse näidis

Igale valikvastustega küsimuse vastusevariandile on võimalik ka pilt juurde lisada. See võimaldab vastusevarianti illustreerida või anda vastajale võimalus hinnata mingeid visuaalseid omadusi.

Ühe vastusega piltidega valikvastustega küsimuse näidis

Ühe vastusega valikvastustega küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Pildi valikud – Kasuta võimalust lisada iga vastusevariandi külge pilt.
 • Suunamise loogika – Kasuta lehekülgede vahelejätmise loogikat, et luua kohandatud radu läbi küsitluse, sõltuvalt iga vastaja vastustest.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".

Mitu vastust (valikvastustega küsimus)

Teine populaarne küsimuse tüüp on mitme vastusega valikvastustega küsimus, mis võimaldab vastajal valida etteantud vastusevariantidest ühe või mitu vastust. Neid vastusevariante tähistatakse ruudukujuliste märkeruutudega. See tüüp sobib samuti hästi struktureeritud andmete kogumiseks ja mitmekihilisel graafikul tulemuste kuvamiseks.

Mitme vastusega valikvastustega küsimuse näidis

Mitme vastusega valikvastustega küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Pildi valikud – Kasuta võimalust lisada iga vastusevariandi külge pilt.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".
 • Valikute arvu valideerimine – Piira vastaja valikute arvu. Määrata saab nii minimaalse kui ka maksimaalse arvu. Näiteks vastaja peab viiest vastusevariandist valima minimaalselt 2 ja maksimaalselt 3 vastust.

Küsimuse tüübi rippmenüü aitab vastajal valida loendist ühe vastusevariandi. Rippmenüü võimaldab kuvada pikka loendit, mida vastaja saab mugavalt kerida.

Rippmenüü valikvastustega küsimuse näidis

Rippmenüü valikvastustega küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Suunamise loogika – Kasuta lehekülgede vahelejätmise loogikat, et luua kohandatud radu läbi küsitluse, sõltuvalt iga vastaja vastustest.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".