Skaalaküsimused

Skaalaküsimused võimaldavad vastajatel väljendada oma tundeid etteantud skaalal. See on kergesti mõistetav ja lihtne viis hinnangute väljendamiseks ja arvamuste kogumiseks. Sel viisil kogutud andmed on väga usaldusväärsed.

Slaider

Slaideri küsimuse tüüp võimaldab vastajatel interaktiivset slaiderit lohistades hinnata väärtust või väidet numbrilisel skaalal.

Slaideri küsimuse näidis

Slaideri puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Minimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 0.
 • Maksimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 100.
 • Minimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Kehv".
 • Maksimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Suurepärane".
 • Samm – Vaikimisi samm on 1 ühik aga võib minimaalselt olla 0.1 ja maksimaalselt 10.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Tärnihinnang

Tärnihinnangu küsimuse tüüp võimaldab vastajatel hinnata üksust või väidet visuaalsel skaalal, mis koosneb tärnidest või südametest.

Tärnihinnangu küsimuse näidis

Tärnihinnangu puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Tärnide arv – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: 3 kuni 10.
 • Sümbol – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: tärn või süda.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Arvamusskaala

Arvamusskaala küsimuse tüüp võimaldab vastajatel hinnata väärtust või väidet nummerdatud skaalal.

Arvamusskaala küsimuse näidis

Arvamusskaala puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Skaala algus – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: -5 kuni 1.
 • Skaala pikkus – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: 2 kuni 11.
 • Minimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Kehv".
 • Keskmise väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Keskpärane".
 • Maksimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Suurepärane".

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).
 • N/A valik – Skaala viimaseks väärtuseks saab valikuliselt lisada N/A valiku, mille teksti saab soovi korral kohandada (näiteks "Ei oska vastata").

Soovitusindeks (NPS)

Soovitusindeksi küsimuse tüüp on kindla küsimuse sõnastuse ("Kui tõenäoliselt te soovitaksite [toote või ettevõtte nimi] oma sõbrale või kolleegile?") ja parameetritega (11 astet, skaala 0-10) arvamusskaala. Peamine erinevus seisneb tulemuste arvutuskäigus.

Soovitusindeksi eesmärk on mõõta kliendi lojaalsust teenusepakkujale.

Soovitusindeksi küsimuse näidis

Soovitusindeksi puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.