Maatriksküsimused

Maatriksküsimused on vaikimisi suletud ehk kinnised küsimused, mis võimaldavad vastajatel hinnata küsimuste loendit (ridu), kasutades veergudes olevate valikvastuste komplekti.

Iga vastusevariandi puhul on võimalik lülitada sisse seadistus Küsi põhjendust, luues seeläbi poolavatud küsimusi (lahtine + kinnine).

Üks vastus rea kohta (maatriksküsimus)

Maatriksküsimus ühe vastusega rea kohta võimaldab vastajal valida määratletud valikvastustest (veergudest) iga küsimuste loendi elemendi (rea) jaoks ühe vastuse.

Üks vastus rea kohta maatriksküsimuse näidis

Maatriksküsimus ühe vastusega rea kohta võimaldab seadistada järgnevaid valikuid:

 • Lisa tekstiväli – Tekstivälja lisamisel saab vastaja anda ühele või mitmele soovitud reale oma väärtuse. Näiteks võib lisada loendi lõppu ühe rea, mille vastaja saab ise defineerida.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.

Mitu vastust rea kohta (maatriksküsimus)

Maatriksküsimus mitme vastusega rea kohta võimaldab vastajal valida etteantud valikvastustest (veergudest) iga küsimuste loendi elemendi (rea) jaoks ühe või mitu vastust.

Mitu vastust rea kohta maatriksküsimuse näidis

Maatriksküsimus mitme vastusega rea kohta võimaldab seadistada järgnevaid valikuid:

 • Lisa tekstiväli – Tekstivälja lisamisel saab vastaja anda ühele või mitmele soovitud reale oma väärtuse. Näiteks võib lisada loendi lõppu ühe rea, mille vastaja saab ise defineerida.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".
 • Valikute arvu valideerimine – Piira vastaja valikute arvu. Määrata saab nii minimaalse kui ka maksimaalse arvu. Näiteks vastaja peab viiest vastusevariandist valima minimaalselt 2 ja maksimaalselt 3 vastust.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.