Eriküsimused

Eriküsimused võimaldavad koguda vastajatelt kindlas formaadis vastuseid – näiteks numbri, kuupäeva ja/või kellaaja, e-posti aadressi, telefoninumbri või veebiaadressi kujul.

Olgugi, et kõiki neid andmeid saaks küsida ka tavalise avatud küsimuse tüübiga, tuleks alati eelistada konkreetset eriküsimuse tüüpi, sest nii saab olla kindel, et vastaja sisestas soovitud vastuse nõutud formaadis ning samuti on vastuseid hiljem oluliselt lihtsam analüüsida, kui need on struktureeritud kujul.

Number

Numbri küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda soovitud kriteeriumide alusel numbreid. Soovi korral saab seadistada minimaalse ja maksimaalse väärtuse ning lubatud komakohtade arvu (näiteks lubatud on ainult täisarvud vahemikus 1 kuni 100). Küsimuse tüüp valideerib sisestust ja vea korral kuvatakse vastav teade.

Number-tüüpi eriküsimuse näidis

Numbri puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Minimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 0.
 • Maksimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 100.
 • Lubatud komakohad – Vahemikus 0 kuni 10. Vaikimisi 0 (lubatud on ainult täisarvud).

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda kuupäevi, kellaaegu või mõlemaid koos. Küsimuse tüüp valideerib sisestust ja vea korral kuvatakse vastav teade.

Kuupäev/kellaaeg-tüüpi eriküsimuse näidis

Kuupäev/kellaaeg-tüüpi eriküsimuse puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Kuva – Valida saab kolme variandi vahel: "Ainult kuupäev", "Ainult kellaaeg" või "Kuupäev ja kellaaeg".
 • Formaat – Valida saab kolme variandi vahel: "MM/DD/YYYY", "DD.MM.YYYY" või "YYYY-MM-DD".

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

E-posti küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda e-posti aadresse. Küsimuse tüüp valideerib sisestust ja vigase e-posti aadressi korral kuvatakse vastajale veateade.

E-post-tüüpi eriküsimuse näidis

E-post-tüüpi eriküsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Telefoninumber

Telefoninumbri küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda telefoninumbreid. Vastaja saab valida oma asukohariigi või sisestada kohe telefoninumbri riigikoodiga (sel juhul valitakse õige riik automaatselt) ning seejärel valideerib küsimuse tüüp sisestatud telefoninumbri, mis aitab vältida sisestusvigu ning garanteerib, et number oleks õiges formaadis.

Telefoninumber-tüüpi eriküsimuse näidis

Telefoninumber-tüüpi eriküsimuse puhul saate seadistada järgnevad valikud:

 • Vaikeriik – Valida saab telefoninumbri eeldatava riigi järgi (selle riigi lipp ja telefoninumbri formaat on kohe nähtaval).

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Veebiaadress (URL)

Veebiaadressi küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda erinevaid veebilinke (kodulehed, sotsiaalmeedia profiilid, üleslaetud failide aadressid jms). Küsimuse tüüp valideerib sisestatud veebiaadressi formaati ja vea korral teavitab vastajat.

Veebiaadress-tüüpi eriküsimuse näidis

Veebiaadressi puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
 • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).