Avatud küsimused

Avatud küsimused võimaldavad koguda vastajatelt tekstipõhiseid avatud vastuseid, mida loetakse individuaalselt või analüüsitakse tekstianalüüsi tööriistade abil. Kuna avatud küsimuste vastuste analüüs on üldjuhul väga ajamahukas, tuleks nende kasutamise vajalikkust hoolega kaaluda.

Lühike tekst (avatud küsimus)

Lisage avatud lühikese vastuse küsimus, kui ootate oma küsimusele lühikest (üherealist) teksti või numbrilist vastust.

Juhul, kui soovite vastust kindlas formaadis – näiteks number, kuupäev/kellaaeg, e-post, telefoninumber või veebiaadress (URL), siis nende jaoks saab valida eraldi küsimusetüübi.

Lühikese tekstiga avatud küsimuse näidis

Lühikese tekstiga avatud küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

  • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
  • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.
  • Alamküsimused – Lisa küsimuse järele alamküsimused, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Pikk tekst (avatud küsimus)

Kasutage avatud pika teksti küsimust, kui ootate küsimusele pikka (mitmerealist) vastust.

Pika tekstiga avatud küsimuse näidis

Pika tekstiga avatud küsimuse puhul saate seadistada järgnevad valikud:

  • Tekstivalikud – Lisa avatud küsimusele üks või mitu valikulist vastusevarianti. Näiteks saab lisada valiku "Ma ei oska sellele küsimusele vastata", mis lihtsustab hilisemat tekstianalüüsi.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

  • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
  • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav tekst.