Küsimuste tüübid

Eduka küsitluse koostamise alustalaks on igale küsimusele sobiva tüübi valimine. Alustada tuleks küsitluse eesmärgist ja sellest, millist informatsiooni soovitakse koguda. Kui need aspektid on läbimõeldud, on küsimuse õige tüübi valik juba tunduvalt lihtsam ülesanne.

Surveeris on küsitluste koostamiseks valida 16 küsimuste tüübi vahel, mis on jaotatud viide gruppi:

 1. Valikvastustega küsimused
 2. Avatud küsimused
 3. Maatriksküsimused
 4. Skaalaküsimused
 5. Eriküsimused

Valikvastustega küsimused

Valikvastustega küsimused on vaikimisi suletud ehk kinnised küsimused, mis võimaldavad vastajatel valida ette antud vastusevariantide seast ühe või mitu vastust.

Iga vastusevariandi puhul on võimalik sisse lülitada seadistus Küsi põhjendust, mis võimaldab lisada poolavatud küsimuse (lahtine + kinnine).

Üks vastus (valikvastustega küsimus)

Kõige levinum küsimuse tüüp on ühe vastusega valikvastustega küsimus, mis laseb vastajal valida etteantud vastusevariantidest vaid ühe vastuse. Neid vastusevariante kuvatakse ringikujuliste nuppudega (mis indikeerivad, et valida saab ainult ühe vastuse). See tüüp sobib hästi struktureeritud andmete kogumiseks ja graafikul tulemuste kuvamiseks.

Ühe vastusega valikvastustega küsimuse näidis

Igale valikvastustega küsimuse vastusevariandile on võimalik ka pilt juurde lisada. See võimaldab vastusevarianti illustreerida või anda vastajale võimalus hinnata mingeid visuaalseid omadusi.

Ühe vastusega piltidega valikvastustega küsimuse näidis

Ühe vastusega valikvastustega küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Pildi valikud – Kasuta võimalust lisada iga vastusevariandi külge pilt.
 • Suunamise loogika – Kasuta lehekülgede vahelejätmise loogikat, et luua kohandatud radu läbi küsitluse, sõltuvalt iga vastaja vastustest.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".

Mitu vastust (valikvastustega küsimus)

Teine populaarne küsimuse tüüp on mitme vastusega valikvastustega küsimus, mis võimaldab vastajal valida etteantud vastusevariantidest ühe või mitu vastust. Neid vastusevariante tähistatakse ruudukujuliste märkeruutudega. See tüüp sobib samuti hästi struktureeritud andmete kogumiseks ja mitmekihilisel graafikul tulemuste kuvamiseks.

Mitme vastusega valikvastustega küsimuse näidis

Mitme vastusega valikvastustega küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Pildi valikud – Kasuta võimalust lisada iga vastusevariandi külge pilt.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".
 • Valikute arvu valideerimine – Piira vastaja valikute arvu. Määrata saab nii minimaalse kui ka maksimaalse arvu. Näiteks vastaja peab viiest vastusevariandist valima minimaalselt 2 ja maksimaalselt 3 vastust.

Küsimuse tüübi rippmenüü aitab vastajal valida loendist ühe vastusevariandi. Rippmenüü võimaldab kuvada pikka loendit, mida vastaja saab mugavalt kerida.

Rippmenüü valikvastustega küsimuse näidis

Rippmenüü valikvastustega küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Suunamise loogika – Kasuta lehekülgede vahelejätmise loogikat, et luua kohandatud radu läbi küsitluse, sõltuvalt iga vastaja vastustest.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".

Avatud küsimused

Avatud küsimused võimaldavad koguda vastajatelt tekstipõhiseid avatud vastuseid, mida loetakse individuaalselt või analüüsitakse tekstianalüüsi tööriistade abil. Kuna avatud küsimuste vastuste analüüs on üldjuhul väga ajamahukas, tuleks nende kasutamise vajalikkust hoolega kaaluda.

Lühike tekst (avatud küsimus)

Lisage avatud lühikese vastuse küsimus, kui ootate oma küsimusele lühikest (üherealist) teksti või numbrilist vastust.

Juhul, kui soovite vastust kindlas formaadis – näiteks number, kuupäev/kellaaeg, e-post, telefoninumber või veebiaadress (URL), siis nende jaoks saab valida eraldi küsimusetüübi.

Lühikese tekstiga avatud küsimuse näidis

Lühikese tekstiga avatud küsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Pikk tekst (avatud küsimus)

Kasutage avatud pika teksti küsimust, kui ootate küsimusele pikka (mitmerealist) vastust.

Pika tekstiga avatud küsimuse näidis

Pika tekstiga avatud küsimuse puhul saate seadistada järgnevad valikud:

 • Tekstivalikud – Lisa avatud küsimusele üks või mitu valikulist vastusevarianti. Näiteks saab lisada valiku "Ma ei oska sellele küsimusele vastata", mis lihtsustab hilisemat tekstianalüüsi.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.

Maatriksküsimused

Maatriksküsimused on vaikimisi suletud ehk kinnised küsimused, mis võimaldavad vastajatel hinnata küsimuste loendit (ridu), kasutades veergudes olevate valikvastuste komplekti.

Iga vastusevariandi puhul on võimalik lülitada sisse seadistus Küsi põhjendust, luues seeläbi poolavatud küsimusi (lahtine + kinnine).

Üks vastus rea kohta (maatriksküsimus)

Maatriksküsimus ühe vastusega rea kohta võimaldab vastajal valida määratletud valikvastustest (veergudest) iga küsimuste loendi elemendi (rea) jaoks ühe vastuse.

Üks vastus rea kohta maatriksküsimuse näidis

Maatriksküsimus ühe vastusega rea kohta võimaldab seadistada järgnevaid valikuid:

 • Lisa tekstiväli – Tekstivälja lisamisel saab vastaja anda ühele või mitmele soovitud reale oma väärtuse. Näiteks võib lisada loendi lõppu ühe rea, mille vastaja saab ise defineerida.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.

Mitu vastust rea kohta (maatriksküsimus)

Maatriksküsimus mitme vastusega rea kohta võimaldab vastajal valida etteantud valikvastustest (veergudest) iga küsimuste loendi elemendi (rea) jaoks ühe või mitu vastust.

Mitu vastust rea kohta maatriksküsimuse näidis

Maatriksküsimus mitme vastusega rea kohta võimaldab seadistada järgnevaid valikuid:

 • Lisa tekstiväli – Tekstivälja lisamisel saab vastaja anda ühele või mitmele soovitud reale oma väärtuse. Näiteks võib lisada loendi lõppu ühe rea, mille vastaja saab ise defineerida.
 • Küsi põhjendust – Muuda kinnine küsimus poolavatuks: küsi ühe või mitme vastusevariandi puhul vastajalt täiendav avatud küsimus. Näiteks vastusevariandi "Muu" puhul küsi täpsustust.
 • Ekspordi väärtused – Lisa vastusevariantidele nende pealkirjast erinev väärtus, mida kasutatakse andmete eksportimisel tulemuste analüüsi lihtsustamiseks. Näiteks 5-pallise skaala puhul võib esimese valiku tekst olla "Väga rahul" ja ekspordi väärtuseks "5".
 • Valikute arvu valideerimine – Piira vastaja valikute arvu. Määrata saab nii minimaalse kui ka maksimaalse arvu. Näiteks vastaja peab viiest vastusevariandist valima minimaalselt 2 ja maksimaalselt 3 vastust.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.

Skaalaküsimused

Skaalaküsimused võimaldavad vastajatel väljendada oma tundeid etteantud skaalal. See on kergesti mõistetav ja lihtne viis hinnangute väljendamiseks ja arvamuste kogumiseks. Sel viisil kogutud andmed on väga usaldusväärsed.

Slaider

Slaideri küsimuse tüüp võimaldab vastajatel interaktiivset slaiderit lohistades hinnata väärtust või väidet numbrilisel skaalal.

Slaideri küsimuse näidis

Slaideri puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Minimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 0.
 • Maksimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 100.
 • Minimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Kehv".
 • Maksimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Suurepärane".
 • Samm – Vaikimisi samm on 1 ühik aga võib minimaalselt olla 0.1 ja maksimaalselt 10.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Tärnihinnang

Tärnihinnangu küsimuse tüüp võimaldab vastajatel hinnata üksust või väidet visuaalsel skaalal, mis koosneb tärnidest või südametest.

Tärnihinnangu küsimuse näidis

Tärnihinnangu puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Tärnide arv – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: 3 kuni 10.
 • Sümbol – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: tärn või süda.

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Arvamusskaala

Arvamusskaala küsimuse tüüp võimaldab vastajatel hinnata väärtust või väidet nummerdatud skaalal.

Arvamusskaala küsimuse näidis

Arvamusskaala puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Skaala algus – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: -5 kuni 1.
 • Skaala pikkus – Kohustuslik parameeter. Lubatud väärtused: 2 kuni 11.
 • Minimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Kehv".
 • Keskmise väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Keskpärane".
 • Maksimaalse väärtuse tekst – Valikuline tekst, näiteks "Suurepärane".

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).
 • N/A valik – Skaala viimaseks väärtuseks saab valikuliselt lisada N/A valiku, mille teksti saab soovi korral kohandada (näiteks "Ei oska vastata").

Soovitusindeks (NPS)

Soovitusindeksi küsimuse tüüp on kindla küsimuse sõnastuse ("Kui tõenäoliselt te soovitaksite [toote või ettevõtte nimi] oma sõbrale või kolleegile?") ja parameetritega (11 astet, skaala 0-10) arvamusskaala. Peamine erinevus seisneb tulemuste arvutuskäigus.

Soovitusindeksi eesmärk on mõõta kliendi lojaalsust teenusepakkujale.

Soovitusindeksi küsimuse näidis

Soovitusindeksi puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.

Eriküsimused

Eriküsimused võimaldavad koguda vastajatelt kindlas formaadis vastuseid – näiteks numbri, kuupäeva ja/või kellaaja, e-posti aadressi, telefoninumbri või veebiaadressi kujul.

Olgugi, et kõiki neid andmeid saaks küsida ka tavalise avatud küsimuse tüübiga, tuleks alati eelistada konkreetset eriküsimuse tüüpi, sest nii saab olla kindel, et vastaja sisestas soovitud vastuse nõutud formaadis ning samuti on vastuseid hiljem oluliselt lihtsam analüüsida, kui need on struktureeritud kujul.

Number

Numbri küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda soovitud kriteeriumide alusel numbreid. Soovi korral saab seadistada minimaalse ja maksimaalse väärtuse ning lubatud komakohtade arvu (näiteks lubatud on ainult täisarvud vahemikus 1 kuni 100). Küsimuse tüüp valideerib sisestust ja vea korral kuvatakse vastav teade.

Number-tüüpi eriküsimuse näidis

Numbri puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Minimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 0.
 • Maksimaalne väärtus – Kohustuslik täisarvuline parameeter, näiteks 100.
 • Lubatud komakohad – Vahemikus 0 kuni 10. Vaikimisi 0 (ehk lubatud on ainult täisarvud).

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev/kellaaeg küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda kuupäevi, kellaaegu või mõlemaid koos. Küsimuse tüüp valideerib sisestust ja vea korral kuvatakse vastav teade.

Kuupäev/kellaaeg-tüüpi eriküsimuse näidis

Kuupäev/kellaaeg-tüüpi eriküsimuse puhul saate seadistada järgnevaid valikuid:

 • Kuva – Valida saab kolme variandi vahel: "Ainult kuupäev", "Ainult kellaaeg" või "Kuupäev ja kellaaeg".
 • Formaat – Valida saab kolme variandi vahel: "MM/DD/YYYY", "DD.MM.YYYY" või "YYYY-MM-DD".

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

E-posti küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda e-posti aadresse. Küsimuse tüüp valideerib sisestust ja vigase e-posti aadressi korral kuvatakse vastajale veateade.

E-post-tüüpi eriküsimuse näidis

E-post-tüüpi eriküsimuse puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Telefoninumber

Telefoninumbri küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda telefoninumbreid. Vastaja saab valida oma asukohariigi või sisestada kohe telefoninumbri riigikoodiga (sel juhul valitakse õige riik automaatselt) ning seejärel valideerib küsimuse tüüp sisestatud telefoninumbri, mis aitab vältida sisestusvigu ning garanteerib, et number oleks õiges formaadis.

Telefoninumber-tüüpi eriküsimuse näidis

Telefoninumber-tüüpi eriküsimuse puhul saate seadistada järgnevad valikud:

 • Vaikeriik – Valida saab telefoninumbri eeldatava riigi järgi (selle riigi lipp ja telefoninumbri formaat on kohe nähtaval).

Samuti saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).

Veebiaadress (URL)

Veebiaadressi küsimuse tüüp võimaldab vastajatelt koguda erinevaid veebilinke (kodulehed, sotsiaalmeedia profiilid, üleslaetud failide aadressid jms). Küsimuse tüüp valideerib sisestatud veebiaadressi formaati ja vea korral teavitab vastajat.

Veebiaadress-tüüpi eriküsimuse näidis

Veebiaadressi puhul saate kasutada järgnevaid võimalusi:

 • Kohustuslik – Tee küsimusele vastamine kohustuslikuks.
 • Kirjeldus – Lisa küsimuse pealkirja alla vastajat abistav kirjeldav tekst.
 • Mitu rida – Lisa küsimuse järele mitu pealkirjadega rida, kui soovid koguda mitu vastust (näiteks soovid küsida sama küsimust kolme erineva aspekti kohta).